MUP Srbije kontroliše rok važenja registracionih nalepnica

U narednom periodu pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova pojačaće aktivnosti u cilјu otkrivanja prekršaja upravlјanja vozilom nakon isteka roka važenja registracione nalepnice, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

U saopštenju se navodi da će se za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja korististiti i kamere za video nadzor saobraćaja u gradovima, na autoputevima i graničnim prelazima, kao i nove kamere na patrolnim vozilima.

U MUP-u kažu da nakon 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice nije moguće izvršiti njeno produženje sa istom registarskom oznakom, već je neophodno vratiti registarske tablice i podneti zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole i registarskih tablica, što značajno uvećava troškove produžetka registracije.

Policijski službenik koji u saobraćaju zatekne vozača koji upravlјa vozilom kome je istekao rok važenja registracione nalepnice, izdaće vozaču prekršajni nalog, a vozilo će isklјučiti iz saobraćaja i od vozača će oduzeti registarske tablice. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da motorno i priklјučno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

U saopštenju se naglašava da je vlasnik, odnosno korisnik registrovanog vozila, koji u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice ne podnese zahtev za izdavanje nove, dužan da vrati registarske tablice organu koji ih je izdao, čak i kada takvo vozilo ne koristi u saobraćaju.

Za vlasnike, odnosno korisnike vozila koji ne vrate registarske tablice u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara, ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik fizičko lice. Novčana kazna u fiksnom iznosu od 20.000 dinara propisana je ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik preduzetnik i novčana kazna od 50.000 do 600.000 dinara ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik pravno lice, navodi MUP.

U slučaju saobraćajne nezgode koju izazove vozač vozila kome je istekao rok važenja registracione nalepnice, odnosno rok polise osiguranja, štetu nadoknađuje Udruženje osiguravača Srbije, ali se nakon toga, regresni zahtev u visini isplaćenog iznosa naknade štete, kamate, sudskih i drugih troškova, ostvaruje od vlasnika vozila, bez obzira na to ko je upravlјao vozilom u nezgodi, saooštava MUP Srbije.

Izvor: mup.gov.rs

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar