Sednica SO Dimitrovgrad 19. februara, na dnevnom redu 29 tačaka

Predsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad Zoran Đurov sazvao je petu sednicu lokalnog parlamenta za petak, 19. februar u 9:00 sati. Zasedanje će biti održano u velikoj sali Centra za kulturu, a pred odbornicima na usvajanje će biti 29 tačaka.

Na dnevnom redu će se naći predlozi odluka o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine opštine Dimitrovgrad, o izmenama i dopunama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima sistema lokalne samouprave, o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, kao i predlog odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini opštine.

Biće razmatrani predlozi odluka o pristupanju izradi plana razvoja opštine za period 2022-2028 godine, Programa razvoja i unapređenja turizma u opštini u 2021. godini i Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Dimitrovgrad za vode II reda za ovu godinu.

Na usvajanje će se naći izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Istorijskog arhiva u Pirotu za 2020. godinu, izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za sport i turizam “Sportsko turistički centar Caribrod”, izveštaji o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke “Detko Petrov”, Crvenog krsta Dimitrovgrad, i Centra za kulturu za proteklu godinu, kao i izveštaji o radu Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad i Štaba za vanredne situacije za 2020. godinu.

Na dnevnom redu će biti i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Izborne komisije opštine Dimitrovgrad, o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za kulturu, o prestanku mandata Komisje za imenovanje direktora javnih preduzeća i o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Dimitrovgrad, kao i predlog rešenja o razrešenju i imenovanju v.d. direktora Narodne biblioteke “Detko Petrov”.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar