Opština Dimitrovgrad raspisala Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima

Opština Dimitrovgrad raspisala je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji opštine Dimitrovgrad za 2021. godinu koji će biti otvoren do 2. septembra.

Za sufinansiranje mera energetske efikasnosti opredeljeno je 5.198.000 dinara, od čega je polovinu sredstava izdvojila Opština Dimitrovgrad, a drugu polovinu Ministarstvo rudarstva i energetike Repubilke Srbije.

Pravo učešća ma konkursu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili u stanu za koji podnosi prijavu (prema rešenju za porez ili fotokopije lične karte),

2) da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

-dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
-građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
-građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili rešenje o ozakonjenju.
-dokaz da su započeli proces legalizacije ili uknjiženja.

Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:

  • vlasnici koji ne žive u kući ili stanu za koji podnose prijavu,
  • vlasnici stambenih objekata koji su u prethodnom periodu koristili sredstva opštine za slične aktivnosti i ista opravdali
  • vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične oaktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Prijava za Javni poziv za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad ili u Uslužnom Centru opštine Dimitrovgad ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Dimitrovgrad

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije

Ul. Balkanska br. 2,

18320 Dimitrovgrad.

Za građane vlasnike porodičnih kuća ili stanova prijava mora da sadrži:

-potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti;
-fotokopiju lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta podnosioca zahteva;
-fotokopije ličnih karata sa adresom prebivališta ili očitane lične karte za sve članove domaćinstva;
-predračun (profaktura) sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom koju građanin dobija od jednog od privrednih subjekata (izvođača radova) sa liste, a koju je objavila Opština Dimitrovgrad, a koju građanin izabere sa liste;
-kopiju rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu (radi utvrđivanja tačne površine);
-kopiju građevinske dozvole ili drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta ili dokaz da je započet proces legalizacije/ozakonjenja;
-fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za prethodni mesec.

Liste firmi/privrednih subjekata izabranih na osnovu Javnog poziva za privredne subjekte Opštine Dimitrovgrad možete pogledati OVDE.

Prijavni formular za porodične kuće i stanove možete videti OVDE.

Detalje javnog konkursa možete pogledati OVDE.

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova pogledajte OVDE.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 010/361-108 i elektronsku adresu e-mail: [email protected]

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Opštine Dimitrovgrad,

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar