Usvojeno Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije “Caribrod” Dimitrovgrad

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad, odbornici su usvojili Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije “Caribrod” Dimitrovgrad. Osnovni razlog donošenja ovog rešenja jeste usaglašavanje Statuta ustanove sa odlukom o usklađivanju odluke o osnivanju Ustanove za sport i turizam “Sportsko turistički centar Caribrod” sa Zakonom o turizmu i sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti i promeni naziva i pretežne delatnosti ustanove.

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojene su odluke o utvrđivanju visine stope na imovinu, o upravljanju grobljima i sahranjivanju, o pogrebnim delatnostima, o donošenju Plana detaljne regulacije Uslužnog centra “Dimitrovgrad – Gradina”, a usvojena je i izmena Programa podrške razvoja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2021. godinu.

Odbornici su usvojili i Rešenje o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP “Komunalac” za prvih devet meseci ove godine, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Crvenog krsta Dimitrovgrad za 2022. godinu.

Zbog isteka mandata, direktorka Centra za socijalni rad za opštinu Dimitrovgrad Anita Markov je razrešena dužnosti, a zatim je imenovana da i dalje bude na čelu ove ustanove.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar