Održan stručni skup Planinarskog saveza Srbije

Povodom 120 godina organizovanog planinastva u Srbiji, Planinarski savez Srbije organizovao je stručni skup “Planinarstvo u 21. veku između pokreta i sporta”. Stručni skup održan je 3. decembra u hotelu “Crown Plaza” u Beogradu. Stručni skup dugo je pripreman, još od prolaća 2020. godine, dugo i sistematski se radilo sa autorima, na izradi apstrakata i stručnih radova. Na stručnom skupu, konačno je predstavljen 21 rad, pojedinačnih autora ili grupa autora. Radovi će biti objavljeni i u zborniku Planinarskog saveza Srbije i na zvaničnoj intetnet stranici Planinarskog saveza Srbije.

Stručni skup otvorio je legendarni sportista, prof.dr Leon Lukman, koji je i sa 90 godina života aktivan i kao rekreativac i kao naučni radnik, a 1960. godine predstavljao je tadašnju državu na letnjim Olimpijskim igrama u Rimu, u disciplini skok s motkom.

Potom je prikazan film „Planinarstvo u Srbiji 120 godina“, čiji je autor Dragoslav Gogić.

Nekadašnji predsednik Planinarskog saveza Srbije, Boris Mićić, održao je kraći govor povodom 120 godina organizovanog planinarstva u Srbiji.

Sadašnji predsednik Saveza, Iso Planić, uvodnim obraćanjem otvorio je izlaganje radova.

Planinarski savez Srbije, tematski je stručni skup podelio u tri grupe oblasti. U prvoj grupi oblasti, obrađivane su palninarske discipline i njihova perspektiva, zatim uloga sportskih stručnjaka u sistemu planinarskih aktivnosti, te problematika planinarskih terena i objekata. Moderator prve grupe bio je Aleksandar Marković.

U drugoj grupi oblasti, obrađivani su planinarstvo i informacione tehnologije, zatim informalno i neformalno obrazovanje u planinarstvu, potom tematika planinastva i mladih, te uloga planinarstva u zaštiti životne sredine, na kraju i medicina i planinarstvo. Moderator druge grupe bio je Andrej Ivošev.

Treća grupa oblasti obuhvatala je tematike planinarstva i turizma, i ekonomskom aspekta planinarstva. Moderator treće grupe bio je Dragoslav Gogić.

Jug Srbije još jednom je pokazao veliku snagu, te je bio zastupljen sa više autora, koji su svi odreda pripremili kvalitetne radova. Praktično je njih sedmoro činilo trećinu svih autora i izlagača, a još je jedan sportski radnik sa juga Srbije učestsvovao u organizaciji stručnog skupa.

Nemanja Milosavljević izložio je rad “Stanje i strategija razvoja planinarske speleologije u Srbiji”.

Prof.dr Saša Pantelić izložio je rad “Kvalitet života alpinista Srbije”.

Prof.dr Valentina Nejković izložila je rad “Platforma za otvorenu edukaciju u planinarstvu”.

Darko Žarić izložio je rad “Značaj i uloga planinarstva u razvoju turizma na jugu Srbije sa osvrtom na kulturnu baštinu”.

Milena Jovanović izložila je rad “Avanturistički kamp”.

Anita Avramović izložila je rad “Osiguranje kao podrška planinarstva u Srbiji”.

Miroslav Dokman izložio je rad “Tradicionalne planinarske manifestacije u opštinama na jugu Srbije, kao šanse za njihov razvoj”.

Vladislav Cenić učestvovao je u organizaciji ovog stručnog skupa.

Svi radovi su, po pravilima stručnog skupa, bili ograničeni u u obimu teksta, i u dužini izlaganja na samom stručnom skupu – 10 minuta.

Saradnik dvojezičnog portala „Far“, Miroslav Dokman, na tih par stranica, i u tih 10 minuta izlaganja, uspeo je da uklopi i poveže epohalne sportske rezultate na ekspediicjama Zorana Pavlovića Paće na najviše svetske vrhove, velike uspehe Planinarskog društva “Preslap”, i svoje decenijsko iskustvo na pokretanju i razvoju planinarsko-kulturnih manifestacija na jugu Srbije, ali pre svega svoje iskustvo u struci – javne finansije, budžet, javne nabavke, upravljanje projektima i fiskalna politika – i na republičkom i na lokalnom nivou vlasti – sa ekonomskim razvojem opština na jugu Srbije, sa njihovim otvaranjem ka svetu i fondovima, ka novim investicijama i izgradnji infrastrukture.

Četiri manifestacije uzete su u izloženom radu za primer dobre prakse na jugu Srbije.

Zahvaljujući međunarodnom usponu na Ruj, pokrenuta je manifestacija “Vurdijada”, odrađen je projekat “Planinskim stazama Lužnice”, odrađen je projekat “Postavljanje turističke signalizacije na teritoriji opštine Babušnica”, odžan je filmski festival “Ruj fest”, pokrenuta je manifestacija “Jahanje neosedlanih konja na Todorovu subotu”, posle 30 godina rekonstruisan je državni put Babušnica – Zvonce, i rekonstruiše se lokalni put Zvonce – Rakita.

Zahvaljujući akciji u selu Vrmdža, pokrenut je i filmski festival “Vrmdža fest”, uređeno je preko stotinu smerova za penjanje na vrmdžanskim stenama, uređene su staze za planinski biciklizam, rekonstruisan je put Sokobanja – Vrmdža i osnovano udruženja “Lokalna akciona grupa Rtanj”.

Zahvaljujući usponu na Radan, u Bojniku je izgrađena sportska hala, na Radan planini uređeno je 148 kilometara planinarskih i biciklističkih staza, a osnovna je i klaster Radana koji čine pet opština.

Zahvljaljujući planinarsko-rekreativno-edukativnim akcijama u okolini Niša, uspostavljeni su partnerski odnosi sa Gradom Nišom i Turističkom organizacijom Niš, te pripremljena projektna dokumentacija za uređenje staza za aktivni odmor i turizam u okolini Niša, za konkurisanje kod resornog ministarstva.

U smernicam za dalje postupanje, Miroslav Dokman akcenat je stavio na organizaciju masovnih planinarsko-rekrativnih akcija, na stalno konkurisanje planinarskih udruženja kod svojih lokalnih samouprava i na snažnije prisustvo planinaskih udruženja u medijima, a svoje izlaganje završio je rečima „Znanje pobeđuje!“

Briljantno je u završnoj diskusiji govorio i Željko Petrović, član Planinarskog društva “Preslap”, jedan od retkih građana Srbije koji poseduje i licencu turističkog vodiča, i licencu planinskog vodiča, i izneo je važne smernice za približavanje planinskih vodiča potrebama turista.

Miroslav Dokman

Foto: Planinarsko društvo “Preslap”

Napisao/la

Мирослав Докман е роден през 1973 година в Сурдулица. По професия е дипломиран икономист. Живее и работи в Ниш. Планинар и природолюбител от ранното си детство. Участник в бройни планински експедиции и голям любител на планините на Южна Сърбия и България. Един е от основателите на планинарско-културните мероприятия в Южна Сърбия, каквито са Традиционното изкачване на Руй, Традиционното изкачване от Соко баня до Остра чука, Международното Власинско изкачване, Международното изкачване на Църноок, Международното изкачване на Радан, Международното Запланско изкачване, Празникът на планинарската свобода и достойнство в село Връмджа. Редактор на интернет страницата „Традиционно международно изкачване на Руй” и писател на планински разкази и пътеписи. Сътрудник на печатни и електронни медии в Сърбия и България: Планинарски гласник, Блиц, Народне новине, Слобода, Южне вести, б92, Радио Белград, Радио Бабушница, Нова ТВ - България, Мироглед – Перник... Сътрудник на планинарски и културни дейци от Република България. Подготвя първата си книга с планински пътеписи.

Bez komentara

Ostavi komentar