VIDEO: Sofija dobija nove radnike, a Dimitrovgrad gubi proizvođače mleka?

Opština Dimitrovgrad se suočava se sa zabrinjavajućim smanjenjem broja stočara koji se bave proizvodnjom mleka. To je trend koji je karakterističan i u drugim delovima Srbije.

Tokom protekle dve godine 50 malih i srednjih gazdinstava na teritoriji opštine je prestalo sa govedarstvom. Preostalo je oko 1.200 muznih krava. Značajan deo nekadašnjih proizvođača mleka svoje štale je zamenio poslom u Sofiji ili nekim drugim unosnijim poslom.

FAR je posetio tri proizvođača – Nenada Petrova u Paskašiji, Sašu Andonova u Dimitrovgradu i Goška Dimitrova u Radejni, koji najavljuju smanjenje ili potpuno odustajanje od mlečnog govedarstva i zaposlenje u Bugarskoj.

O tome kako oni vide postojeće stanje, koja bi cena mleka bila zadovoljavajuća, šta je to što ih destimuliše i šta planiraju, saznajte u novoj emisiji serijala “I selo se pita”.

Produkcija: Internet Portal FAR
2022.

Medijski sadžaj je nastao u okviru projekta “Mediji u funkciji jačanja kritičkog mišljenja i objektivnog informisanjai višenacionalnih ruralnih zajednica”.
Ovaj video sačinjen je u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, a administrira Američki savet za međunarodno obrazovanje.
Mišljenja izneta ovde predstavljaju mišljenja autora i ne predstavljaju nužno mišljenja Ambasade SAD u Srbiji niti Američkog saveta za međunarodno obrazovanje.

 

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar