Za razvoj turizma u ovoj godini 5 miliona dinara

Na XVIII sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojena je odluka o raspoređivanju sredstava iz budžeta opštine za razvoj turizma za 2022. godinu. Pet miliona dinara biće raspoređeno na sledeći način – 450.000 dinara za projektovanje turističke signalizacije, 550.000 dinara za obuku za uređenje i opremanje objekata, obuku za IPARD i obuku za Storytelling, 1.000.000 dinara za obnavljanje i rekonstrukciju objekata za poboljšanje turističke ponude i 3.000.000 dinara za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija koji su od značaja za realizaciju Programa razvoja turizma opštine za period od 2022. do 2024. godine.

Odbornici su, između ostalog, usvojili i odluke o pristupanju promeni Statuta opštine, o konsolidovanom završnom računu Opštine Dimitrovgrad za 2021. godinu, o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za ovu godinu, o komunalnim delatnostima, o izmeni Odluke o vodovodu i kanalizaciji. o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, o javnim i nekategorisanim putevima, kao i o upravljanju komunalnim otpadom.

Usvojen je izveštaj o radu Istorijskog arhiva Pirot sa finansijskim izveštajem za 2021. godinu, godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Komunalac” za prošlu godinu sa finansijskim izveštajem, kao i izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JKP “Regionalna deponija Pirot” za period od 1. januara do 31. marta ove godine.

Snimak sednice kojom je predsedavao Zoran Đurov možete se pogledati na zvaničnom sajtu Opštine Dimitrovgrad.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar