VIDEO: Bosilegradska olovna dilema

Područje Bosilegrada, jedno od najnerazvijenijih u Srbiji, svrstano je u kategoriju devastiranih opština i suočava se sa izrazitom depopulacijom. Značajan deo njegove teritorije, kao retko koje u Srbiji, označen je kao eksploataciono ili istražno polje nekoliko inostranih kompanija čiji su predmet interesovanja ležišta mineralnih sirovina.

Rudnik kompanije “Bosil-Metal” kod sela Karamanica, jedan je od dva aktivna rudnika olova i cinka na teritoriji Bosilegrada. U toku je izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu s obzirom na nameru “Bosil-metala” da višestruko poveća obim eksploatacije kako bi dostigao preradu od 250 hiljada tona rude godišnje.

Deo javnosti ukazuje na ekološke efekte rada rudnika i strahuje od posledica njegovog širenja. Lokalna vlast ističe značaj radnih mesta, kao i novca koji se sliva u budžet od rudarenja.

S obzirom na blizinu granice i mogući efekat na šire prekogranično područje, rudnik je predmet zanimanja i zvaničnika susedne Bugarske. Napad na novinarsku ekipu BNT-a 14. juna ove godine, dodatno je povećao interesovanje javnosti o rudniku kod Karamanice.

FAR je posetio postojeće pilot postrojenje rudnika „Bosil-Metala“ i razgovarao sa lokalnim zainteresovanim stranama o efektima rudnika i budućnosti opštine Bosilegrad.

Produkcija: Internet Portal FAR
2022.

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar