Koalicija za slobodu medija: Odluka REM-a je nastavak medijskog mraka u Srbiji

Savet REM-a je na vanrednoj sednici koja je bila zatvorena za javnost, tajnim glasanjem odlučio da ponovo dodeli dozvole za elektronske medije sa nacionalnom pokrivenošću televizijama Pink, Hepi, B92 i Prva, bez obzira što su godinama unazad kršili zakone, Kodeks novinara Srbije i nisu poštovali minimum uslova propisanih podzakonskom regulativom, saopštava Koalicije za slobodu medija.

Na istoj sednici odlučeno je da bude raspisan konkurs za petu dozvolu.

“Izveštaji REM-a iz godine u godinu pokazuju da nijedna od ovih televizija nije ispunjavala obavezu propisanu Pravilnikom o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa prema kojoj je definisano da pružalac opšte medijske usluge u svom programu mora imati informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i dečji program, kao i program za maloletnike. Takođe, nijedna od ovih televizija nije poštovala elaborat na osnovu kojeg je ranije dobila dozvolu”, navodi se u saopštenju.

U Koaliciji za slobodu medija kažu da je samo tokom 2020. godine načinjeno preko 12 hiljada prekršaja Zakona o oglašavanju od strane ove četiri televizije, a podneseno je i više prijava zbog govora mržnje i emitovanja nasilja. Međutim, kako smatraju, izgleda da ništa od toga nije uzeto u obzir prilikom odlučivanja.

“Nisu uzeti u obzir ni kriterijumi za odlučivanje propisani Prvilnikom, prema kojima je REM morao, između ostalog, da proceni „da li podnosilac prijave poštuje propise i profesionalne i etičke medijske standarde“ i „u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat na osnovu koga mu je izdata dozvola”. Jasno je da je REM prekršio ove odredbe, što se donekle i očekivalo, s obzirom na to da je predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić ranije rekla da je u pitanju novi konkurs gde svi imaju iste startne pozicije, piše u saopštenju.

Koalicija za slobodu medija ovakvo korišćenje javnog dobra smatra uvredom za zdrav razum jer pokazuje selektivnu primenu zakona i pravila, tj. da pravila ne važe za privilegovane medije u službi vladajućeg režima.

“Odluka REM-a da televizije Pink, Hepi, B92 i Prva ponovo dobiju dozvole, najava je daljeg sunovrata medijske scene u Srbiji, koja će doprineti daljem kulturnom i svakom drugom propadanju celokupnog društva. Umesto medijskog pluralizma, dobili smo nastavak medijskog mraka, stoji u saopštenju Koalicije za slobodu medija.

Asocijacija medija
Asocijacija onlajn medija (AOM)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“
Slavko Ćuruvija Fondacija

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar