VIDEO: Za proizvođače mleka 240 kg kukuruza po kravi, ali ne za sve

Deo proizvođača kravljeg mleka u Srbiji može da dobije 240 kilograma kukuruza po kravi. Ovo je bespovratna pomoć koja će uzgajivačima mlečnih krava biti podeljena po osnovu javnog poziva koji je nedavno raspisan.

Uslovi za dobijanje pomoći su da je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da je u aktivnom statusu i da ne poseduje više od 50 mlečnih krava. Kukuruz neće dobiti gazdinstva koja imaju u zakupu državno poljoprivredno zemljište, kao i ona koja u prethodnoj godini nisu predavala mleko mlekarama, odnosno nisu ostvarila pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu.

Za ovu meru Republička direkcija za robne rezerve je planirala ukupno 15.000 tona.

Prijave za pomoć treba da se podnesu do 23. novembra na adresu nadležne poljoprivredno savetodavne i stručne službe.

Proizvođači mleka sa teritorije Pirotskog okruga zahteve podnose na adresu PSSS Pirot, a proizvođači sa područja Pčinjskog okruga na adresu PSSS Vranje.

Nakon provere podataka iz prijava, biće formirana rang lista koja će zavisiti i od redosleda prispeća prijava. Javnim pozivom je propisano da će proizvođači mleka kojima se odobre prijave, moći da preuzimaju kukuruz direktno od ovlašćenih skladištara kojih nema na teritoriji Pirotskog i Pčinjskog okruga, a da troškove prevoza od skladišta do gazdinstva snosi proizvođač mleka.

O ovoj meri specijalno za FAR govori Zoran Nikolić, savetodavac Poljoprivredno savetodavne i stručne službe Pirot.

Novinar: Sergej Ivanov
Snimatelj: Stefan Pavić
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: FAR TV
2022.

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar