Ružić: Državna matura projekat od opšteg interesa

Ministar prosvete Branko Ružić razgovarao je sa rektorima državnih univerziteta o budućim koracima u procesu uvođenja državne mature u obrazovni sistem Srbije, izrazivši uverenje u to da će ona biti u interesu maturanata i budućih akademskih građana.

Ružić je istakao da je državna matura projekat od državnog interesa, ukazavši na važnost razvijanja kontinuiranog dijaloga o tome sa predstavnicima visokoškolskih ustanova.

Iz ugla učenika, budućih studenata, državna matura je najefikasniji i najbolji kriterijum za rangiranje za upis na fakultete, naglasio je ministar i objasnio da će učenici polagati državnu maturu u poznatom okruženju, odnosno u školi, a dobiće mogućnost da sa jednog mesta apliciraju na više fakulteta i svi će imati istovetnu polaznu osnovu.

Ministar je naglasio da je upravo temeljan pristup Ministarstva ovoj temi proteklih godina pokazatelj potrebe da se dijalog i ceo proces vodi transparentno, odgovorno i sa realnim ishodom, ali i sa jasnom namerom da usavrši proces, kako bi on dao očekivane koristi, a kako nijedan segment prava deteta, u smislu pravednosti i regularnosti polaganja, ne bi bio ugrožen.

Državna matura podrazumeva završne ispite na kraju srednjoškolskog obrazovanja – opšta matura, koju polažu učenici gimnazija, umetnička matura za učenike srednjih umetničkih škola, stručna matura za učenike srednjih stručnih škola i završni ispit za učenike srednjih stručnih škola koji se školuju u obrazovnim profilima u trajanju od tri godine.

Uvođenje državne mature za učenike četvorogodišnjih škola planirano je za 2024. godinu, dok će učenici trogodišnjih obrazovnih profila polagati završni ispit 2023. godine, saopšteno je na zvaničnom sajtu Vlade Srbije.

Izvor: srbija.gov.rs

Foto: Vladimir Krojf Zahariev

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar