U ponedeljak XXII sednica SO Dimitrovgrad po hitnom postupku

U ponedeljak, 28. novembra u 10:00 časova biće održana XXII sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad po hitnom postupku. Na dnevnom redu zasedanja naći će se predlog Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala, odnosno šuma u poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2023. godinu.

U obrazloženju Opštinskog veća, izmeđi ostalog, se navodi da je razlog za hitno donošenje ove Odluke sadržan u Zakonu o porezima na imovinu, kojim je propisano da se odluka primenjuje kod utvrđivanja poreza na imovinu za poresku godinu ako je doneta i objavljena do 30. novembra tekuće godine.

Razlog za donošenje ove Odluke jeste pravičnije utvrđivanje poreza na imovinu za građevinsko zemljište koje nije privedeno nameni, odnosno koristi se isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma.

Pored toga, na sednici lokalnog parlamenta biće i predlog Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar