Zakazane konstitutivne sednice novih saziva saveta nacionalnih manjina

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije Tomislav Žigmanov sazvao je danas, nakon uspešno sprovedenih izbora za članove 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina, konstitutivne sednice svih saveta, čime će biti okončan izborni proces za zakonom predviđena predstavnička tela nacionalnih manjina u Srbiji.

Ovim sednicama započinje četvorogodišnji mandat nacionalnih saveta, u kome će nastaviti sa radom na ostvarivanju Ustavom i zakonom utvrđenih ovlašćenja u oblasti obrazovanja, informisanja, kulture i službene upotrebe jezika i pisama nacionalih manjina.

Nakon konstitutivnih sednica, svi nacionalni saveti su u obavezi da u roku od 30 dana izvrše izbor predsednika, a nakon toga i drugih tela i organa koji su predviđeni zakonom i statutima nacionalnih saveta.

Nakon konstituisanja i sprovođenja svih propisanih procedura, izvršiće se upis promene podataka u Registar nacionalnih saveta, koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Konstitutivna sednica Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine biće održana 16. decembra sa početkom u 12:00 časova u sali Skupštine opštine Bosilegrad.

Raspored konstitutivnih sednica objavljen je na internet stranici resornog ministrastva.

Izvor i foto: srbija.gov.rs

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar