Prezentacija projekta “Inovacije, ideje i inicijative za mlade – i3“

Konferencija za medije 28.12.2022. 12h. Povodom prezentacije projekta “Inovacije, ideje i inicijative za mlade – i3“, koji finansira EU preko IPA2 “Interreg program prekogranične saradnje – IPA Bugarska-Srbija 2014-2020”.

Kako bi pokrenuli sopstveni posao iz oblasti zaštite životne sredine, tehnologije i stila života, učenici, studenti i nezaposleni do 29 godina, moći će da prođu obuke i seminare u okviru prekograničnog projekta između Srbije i Bugarske, a svoje ideje kasnije će moći da prezentuju na Sajmu preduzetništva.

Projekat “Inovacije, ideje i inicijative za mlade – i3“ sa srpske strane sprovodi Udruženje “Pogled sa juga” iz Babušnice, dok je za njegovu implementaciju u Bugarskoj zaduženo Udruženje “Institut za teritorijalne inovacije i saradnju – ITIS“ iz Vidina.

Vrednost projekta je skoro 130.000 evra u okviru kojeg će se održati trodnevni seminari i obuke sa po 20 učesnika i u Srbiji i Bugarskoj.

  • Predviđene aktivnosti na projektu su prikupljanje, analiza i obrada podataka na prostoru pograničnih oblasti Srbije i Bugarske vezanih za pokretanje malih preduzeća iz oblasti zaštite životne sredine, tehnologije i stila života – kažu iz Udruženja “Pogled sa juga”.

Nakon obuke za pokretanje poslova i prilika učesnici će imati priliku da prezentuju svoje poslovne ideje na Sajmu preduzetništva, a planirano je i pokretanje internet stranice koja će služiti za podršku prilikom pokretanja biznisa.

  • U sklopu sajta postojaće grupe za podršku “I3 mreža”, sve informacije oko potencijalnih problema i načina za njihovo prevazilaženje – kažu iz udruženja.

Glavni ciljevi projekta su razvoj, kreiranje i popularizacija opšteg inovativnog modela komunikacije, obuke i transfera znanja, izrada platforme i mreže – i3 za obuku studenata i mladih, podsticanje inovativnosti, ideja i inicijativa.

Projektne aktivnosti:

1. Analiza tri sektora sa najvećim potencijalom za inovacije, ideje i inicijative mladih u prekograničnom regionu – životna sredina, tehnologija i stil života.

2. Razvoj strategije i3 modela i njegova popularizacija i primena.

3. Izrada nastavnih planova, programa i materijala, odabir polaznika i organizacija dva trodnevna seminara u Bugarskoj i Srbiji sa po 20 predstavnika ciljne grupe.

4. Izrada i3 veb platforme.

5. Organizovanje i3 izložbe u Srbiji sa 60 predstavnika zainteresovanih strana iz Bugarske i Srbije i stvaranje i3 mreže partnera.

Ciljne grupe i zainteresovane strane:

– Učenici, studenti, mladi i nezaposleni od 18 do 29 godina.
– Lokalne, regionalne i nacionalne administracije.
– Institucije za obrazovanje i obuku.
– Omladinske organizacije i poslovna udruženja.

Izvor: Udruženje “Pogled sa juga”

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar