Obaveštenje o utvrđivanju poreza na imovinu

Opštinska uprava Opštine Dimitrovgrad obaveštava građane da je u toku podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za katastarske parcele na kojima ne postoji objekat, a koje su u Službi za katastar nepokretnosti upisane kao građevinsko zemljište i koriste se isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala i šuma.

Vlasnici takvih parcela mogu do 31. januara ove godine podneti poresku prijavu za utvrđevanje poreza na imovinu u visini iznosa koji se plaća za poljoprivredno i šumsko zemljište. Uz poresku prijavu prilaže se Izvod iz lista nepokretnosti i overena izjava vlasnika da na katastrskoj parceli nema objekata i da se parcela koristi za sadnju biljaka ili šuma.

Svu potrebnu dokumentaciju građani mogu preuzeti radnim danima od 7:00 do 15:00 časova u zgradi Opštinske uprave Opštine Dimitrovgrad, Balkanska br. 2. Uredno popunjena dokumentacija podnosi se Lokalnoj poreskoj administraciji, navodi se u saopštenju Opštinske uprave.

Izvor: Opštinska uprava Opštine Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar