Ružić: Povećan obuhvat učenika koji se obrazuju na jezicima nacionalnih manjina

Ministar prosvete Branko Ružić razgovarao je sa predsednicima i predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina o rezultatima u oblasti obrazovanja. Na sastanku održanom u Vladi Srbije, kome su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, ministar je istakao da je povećan obuhvat učenika koji se obrazuju na jezicima nacionalnih manjina.

„U ovoj školskoj godini ukupno 5,7 % učenika pohađa celokupnu nastavu na jednom od osam jezika nacionalnih manjina – na albanskom, bošnjačkom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku“, rekao je ministar, dodajući da je u obrazovnom sistemu za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji se celokupnu nastavu slušaju na srpskom jeziku obezbeđeno izučavanje maternjeg jezika i kulture kroz 16 izbornih program Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture.

Ministar Ružić je naveo da bez podrške nacionalnih saveta na terenu, njihovog aktivnog učešća u informisanju roditelja o značaju obrazovanja na maternjem jeziku, podrške školama prilikom formiranja odeljenja, kao i u izradi udžbenika, rezultati u ovoj oblasti bili bi daleko skromniji.

On je najavio, da zbog daljeg unapređivanja kvaliteta obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina, Ministarstvo će, u skladu sa Strategijom do 2030 godine, raditi na unapređivanju inicijalnog obrazovanja nastavnika na maternjem jeziku sa ciljem obezbeđivanja kvalifikovanog nastavnog kadra, jačanju Srpskog kao nematernjeg jezika za pripadnike nacionalnih manjina, kao i stručnom usavršavanju na jezicima nacionalnih manjina.

Prema rečima ministra, Ministarstvo podržava i podstiče sve inicijative nacionalnih saveta koje doprinose unapređivanju kvaliteta i dostupnosti obrazovanja i vaspitanja na jezicima nacionalnih manjina.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Rejhan Kurtović, naveo je da Vlada Republike Srbije pokazuje spremnost da intersektorski rešava sve izazove sa kojima se suočavaju nacionalni saveti nacionalnih manjina. On je rekao da je obrazovanje jedno od osnovnih manjinskih prava i da Srbija implementacijom tog prava , može da bude ponosna.

„Ministarstvo prosvete je u minulom periodu uradilo puno na polju obrazovanja nacionalnih manjina na manjinskim jezicima, čemu u prilog govori mnoštvo konkretnih primera, a ovaj današnji sastanak pokazuje da se taj trend i dalje nastavlja. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će zajedno i sinhronizovano sa Ministarstvom prosvete i drugim ministarstvima kao i nacionalnim savetima nacionalnih manjina uložiti sve potrebne kapacitete da manjinska prava u Republici Srbiji budu na najvišem mogućem nivou“, rekao je Kurtović.

Sastanku u Vladi Srbije prisustvovao je i Stefan Stojkov, predsednik Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine u Srbiji koji se susreo sa ministrom prosvete Brankom Ružićem.

Izvor: prosveta.gov.rs

Foto: prosveta.gov.rs / Stefan Stojkov

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar