Sednica Skupštine: Usvojen završni račun Opštine Dimitrovgrad za 2023. godinu, roditeljima osnovaca pomoć od 50% za kupovinu udžbenika

Preko pet sati trajala je šesta sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad, a nakon dugih diskusija, koje se često nisu ni doticale dnevnog reda, svi predlozi rešenja i odluka su usvojeni glasovima većine odbornika. Najviše se diskutovalo o završnom računu za 2023. godinu.

Sa 18 glasova za, tri protiv, uz jedan uzdržan, usvojen je završni račun Opštine Dimitrovgrad za 2023. godinu, a diskusija o toj tački dnevnog reda trajala je preko dva sata.

Prihodi na kraju godine bili su oko 831 milion dinara, rashodi oko 744 miliona, pa su predstavnici vlasti ocenili realizaciju budžeta za prethodnu godinu kao nešto čemu treba težiti, dok je višak obrazložen da neki projekti nisu realizovani u 2023. godini i prebačeni su za tekuću godinu.

Unapređenje položaja i kvaliteta života mladih bila je tačka o kojoj se takođe dugo diskutovalo, dok je opozicija govorila da je taj novac premali i da bi trebao da se poveća, većnici i predlagači su govorili da to nije jedini fond koji mladi mogu da koriste.

Usvojeno je da se 2,8 miliona dinara raspodeli za projekte đačkih parlamenata -800.000 dinara, za preduzetništvo mladih opredeljeno je1,2 miliona, za projekte nevladinih organizacija 400.000 dinara, za obeležavanje Međunardonog dana mladih 300.000 dinara i za informisanje 100.000 dinara.

Dugo se raspravljalo i o pomoći iz budžeta za kupovinu udžbenika za učenike Osnovne škole “Hristo Botev” – iako su predstavnici opozicije tražili da lokalna samouprava kompletno finansira kupovinu, usvojena je odluka da se iz budžeta pokrije 50% ukupnog iznosa.

Neke tačke dnevnog reda prošle su bez veće rasprave odbornika, pa je sednica nakon više od pet sati završena.

Lj. F.

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar