PočetnaPosts Tagged "Balkanski dokumentarni centar"

Balkanski dokumentarni centar Tag

На 12-13.10.2017 г. г-жа Неда Миланова, г-жа Мирена Станева, г-жа Диана Токаджиева и г-н Николай Киров от Балканския документален център и от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в ЮИЕ под закрилата на ЮНЕСКО посетиха Белград. Те взеха участие в уъркшоп на тема