a
HomePosts Tagged "Budžet 2018"

Budžet 2018 Tag

В Димитровград днес се проведе 9-то редовно заседание на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Освен отчета за работа на Националния съвет за 2017 г., на заседанието бе прието и решение за финансовия план на НС на БНМ за тази година. Общият размер