PočetnaPosts Tagged "Časopis Vitez"

Časopis Vitez Tag

Белградският фестивал на писатели за деца „ Витези на пролетта” /в превод на български „Рицари на пролетта“/ награди с по книга и диплома 25 ученици от босилеградското основно училище, сред които са и ученици от подведомствените четирикласови училища в селата,  като верни читатели на списание