PočetnaPosts Tagged "Crveni krst"

Crveni krst Tag

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad, odbornici su usvojili Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije “Caribrod” Dimitrovgrad. Osnovni razlog donošenja ovog rešenja jeste usaglašavanje Statuta ustanove sa odlukom o usklađivanju odluke o osnivanju Ustanove za sport i turizam “Sportsko turistički centar Caribrod” sa Zakonom