a
PočetnaPosts Tagged "Državna svojina"

Državna svojina Tag

Деян Станоевич, командирът на батальoна на Отдела за извънредни ситуации при Полицейското управление във Враня, заяви че от началото на годината в Босилеградско са регистрирани 40 пожара на открито. Последният пожар бе потушен вчера, в мерата на селата Извор и Ресен, в непосредствената близост до

Na portalu GEO Srbija od 13. novembra nalazi se i prikaz geoprostornih podataka poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na osnovu informacije objavljene na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ovaj prikaz je urađen na osnovu Godišnjeg programa zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu. Podaci se