PočetnaPosts Tagged "Ekološki protest"

Ekološki protest Tag

Inicijativni građanski komitet „EKO KRAJIŠTE” podneo je prijavu Građevinskom inspektoru Opštine Bosilegrad i zatražio da Građevinska inspekcija interveniše i zabrani bespravne radove u koritu Musuljske reke zbog ugrožavanja zaštićenog područja kao posebnog staništa zaštićenih vrsta biljnog i životinjskog sveta i posebno planinske pastrmke i potočnog