PočetnaPosts Tagged "Izgradnja administrativnih kapaciteta i demokratskih institucija"

Izgradnja administrativnih kapaciteta i demokratskih institucija Tag

Целта на програмата „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“ е да се окаже подкрепа за укрепване на институционалния и административен капацитет на страните партньори от Западните Балкани, Черноморския регион и страни, които се характеризират с вътрешна нестабилност и са  източници на миграционни потоци. Програмата е