a
PočetnaPosts Tagged "javni poziv"

javni poziv Tag

Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad objavilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa budžetskog fonda za socijalnu zaštitu i socio-humanitarne aktivnosti, koji će trajati do 13. januara 2020. godine. Tim povodom Opštinsko veće poziva zainteresovana fizička i pravna lica, predstavnike organa, organizacija i

Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni konkurs koji se organizuje u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na zTapadnom Balkanu (ReLOaD). Prezentacija i rasprava o predloženim

Na osnovu odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će biti održani 4. novembra ove godine, Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad objavila je javni poziv za uvid u poseban birački spisak nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina upisuju se u poseban birački spisak na

Opština Dimitrovgrad raspisala je Javni poziv za dodelu subvencija privrednim subjektima u okviru Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za privredni razvoj opštine Dimitrovgrad. Za subvencije mogu konkurisati preduzetnici i privredna društva koja imaju sedište i obavljaju delatnost na teritoriji opštine Dimitrovgrad, pri čemu će prednost imati

U ponedeljak, 19. februara, u Edukativno-obrazovnom centru u Dimitrovgradu biće odžana prezentacija predloženih prioriteta za predstojeći javni konkurs koji se organizuje u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kao i javna rasprava o datim prioritetima. Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad u partnerstvu sa