a
HomePosts Tagged "Koledari"

Koledari Tag

Иду преди Божич, да му напраје место. Оде мушка дечица од сабале, од кућу на кућу с`с пртене врвце и с`с дрвена шила на њи и ћисле на рамо. Иду и поју: „Замучи се Божја мајћа од Игњата до Божича, свако дрво цвет ц`втело“. Ка улезну

      „Изкочи, Боже, та поможе:       куде путу путувамо, куде станю – станюваме,       по-горъ, по Бога, по нашега закона;       куде одимо се добро намѣримо.       Овдъя доядомо, у нашега помачина,       най-добръ га намѣримо;       дѣка иде и пиъ, и Бога моли, за най-добри гостъ.       Бога му даде добри

   Християнският празник, предшестващ раждането на Христос, българите наричат “Малка коледа”, “Суха коледа”, “Детешка коледа” или “Мали Божич”. През този ден домовете се обхождат от момчета наречени коледари.    На снимката, която е заснета през 1942-ра година, са група малки коледари от царибродското село Желюша. Това