HomePosts Tagged "Komunalna inspekcija"

Komunalna inspekcija Tag

Водата от обществените чешми в Босилеград и с. Райчиловци не е годна за консумиране. Това съобщи комуналният инспектор при Община Босилеград Анани Ангелов. „След извършения контрол на водата от публичните чешми от страна на Института за публично здраве от Враня стана ясно, че водата от тези