HomePosts Tagged "Koridori Srbije"

Koridori Srbije Tag

U cilju unapređenja postojeće putne mreže koja povezuje autoput, lokalne i regionalne centre i podizanja nivoa opšte bezbednosti drumskog saobraćaja, juče su u Gradskoj upravi Pirot potpisani ugovori za rehabilitaciju postojećih državnih puteva u zoni novoizgrađenog istoćnog kraka Koridora 10. Potpisivanju ugovora između direktora JP “Koridori

„Koridori Srbije“ raskinuli su ugovor sa italijanskom kompanijom „Elef SPA“ o nabavci i ugradnji opreme u tunelima "Progon" i "Pržojna Padina" kod Dimitrovrada. Kompanija „Elef SPA“ je bila uzvođač radova. Saopšteno je da je ugovor raskinut zbog neispunjavanja ugovorne obaveze vezane za uklanjanje nedostataka u garantnom