HomePosts Tagged "kurs engleskog jezika"

kurs engleskog jezika Tag

   Сдружение „Глас“ от Босилеград ще организира тримесечен платен начален курс по английски език и същевременно ще продължи с групата, която стартира през пролетта. Куръст обхваща 48 учебни часа, които ще се провеждат два пъти седмично в офиса на сдружението.    Всички желаещи могат да получат