a
PočetnaPosts Tagged "Laboratorija"

Laboratorija Tag

   Естественото плодородие на почвите, в които се отглеждат земеделските култури, не е достатъчно да осигури високи и стабилни добиви. Една от по-важните агротехнически мерки е и пролетното подхранване, което трябва да се извърши до края на февруари или в началото на март.    С пролетното

   Община Босилеград осигури специализиран апарат-коагулометър за нуждите на Лабораторията при Здравния дом, за изследване на кръвосъсирването.    Гражданите на Босилеградска община вече няма да пътуват до Сурдулица, а прегледите ще се извършат в лабораторията в Босилеград.    За осигуряване на апарата общината е отделила 117 500