PočetnaPosts Tagged "maj"

maj Tag

За майския дъжд е останало поверието на земеделците, че всяка негова капка е жълтица. Така и последните валежи благоприятстват на посевите, казват агрономите и добавят, че основните мероприятия през месец май включват опазването на културите от болести и вредители. Сеитбата на царевицата трябва да завърши още

В областта на растениевъдството майските обработки (култивира­не) при царевицата са насочени към унищожаване на плевелите. Борбата с помощта на хербициди се прилага веднага след сеитбата. Третиране с хербициди срещу плевелите, които потискат развитието на посевите е от голямо значение. Необходима е химическа защита на пшеницата,

   През май се провежда третиране с хербициди срещу плевелите, които потискат развитието на посевите. Основните мероприятия включват и опазването на културите от болести и вредители. Овощарите и лозарите започват интензивна растителна защита, а пчеларите  се грижат за пълноценното използване на главната паша.    Растениевъдство    При