PočetnaPosts Tagged "Ministarstvo obrazovanja i nauke R. Bugarske"

Ministarstvo obrazovanja i nauke R. Bugarske Tag

Нa 19-ти октомври в помещението на Сдружение „Цариброд” в Ниш се проведе втората кръгла маса по проекта на сдружение „ГЛАС” Босилеград „Анализ на образованието на българите в Сърбия – проблеми и възможности” подкрепен от ”Фонд за открито общество” от Белград. На събитието присъстваха г-н Николай Колев,

От 150 лв. на 200 лв. се увеличава размерът на месечната стипендия на студенти-чужденци, приети за обучение в държавни висши училища съгласно актове на Министерския съвет, както и по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, реши правителството. Промяната е направена в ПМС 103/1993