PočetnaPosts Tagged "Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Bugarske"

Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Bugarske Tag

От кандидатите за българско гражданство да не се изисква удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски. Това предвиждат промените, предложени от Министерство на правосъдието на Р. България в Наредба