a
HomePosts Tagged "načelnik"

načelnik Tag

   Общинският съвет на община Босилеград проведе заседание на 7 март, на което назначи за началник на общинското управление юриста Миодраг Якимов от Босилеград.    Якимов в досегашната си кариера бе директор на клона на Виктория груп в Босилеград, началник на клона на РФЗО и до