a
PočetnaPosts Tagged "Nevladine organizacije"

Nevladine organizacije Tag

Beograd. 5. jul 2018. godine - Organizacije civilnog društva koje se bave slobodom izražavanja, informisanja, medija, položajem novinara i ostalim pitanjima važnim za informisanje građana, pozivaju Vladu Srbije da uključi predstavnike civilnog društva u radnu grupu za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja (Medijska

Dimitrovgrad, Čačak, Šabac, Kragujevac i Paraćin izabrani su u okviru javnog poziva za jedinice lokalne samouprave za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu pod nazivom ReLOaD. Tim povodom predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov potpisao je danas u Beogradu Memorandum o saradnji sa predstavnicima ovog

   На 27 септември на основание чл. 30 от Решение № 3459-ПВР/НР от 09.09.2016 г. на ЦИК, по покана на ГК Ниш беше организирана среща с неправителствените организации в гр. Ниш от Българското национално малцинство. Присъстваха ръководителите на Родно сдружение „Цариброд, гр. Ниш, Сдружение „Рила“,