HomePosts Tagged "Opštinska uprava" (Page 4)

Opštinska uprava Tag

Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj objavljuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni konkurs koji se organizuje u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na zTapadnom Balkanu (ReLOaD). Prezentacija i rasprava o predloženim

Na osnovu odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će biti održani 4. novembra ove godine, Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad objavila je javni poziv za uvid u poseban birački spisak nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina upisuju se u poseban birački spisak na

   Общинският съвет на община Босилеград проведе заседание на 7 март, на което назначи за началник на общинското управление юриста Миодраг Якимов от Босилеград.    Якимов в досегашната си кариера бе директор на клона на Виктория груп в Босилеград, началник на клона на РФЗО и до

   Na teritoriji opštine Dimitrovgrad u toku je popis bespravno izgrađenih objekata, koji će trajati do 28. novembra ove godine. Radmila Ivanov, načelnik odeljenja za urbanizam i građevinarstvo, imovinsko pravne poslove i komunalno stambenu delatnost opštinske uprave Dimitrovgrad ističe za portal „Far“ da je formirana