PočetnaPosts Tagged "Planinarenje"

Planinarenje Tag

Pravi primer partnerstva lokalne samouprave i planinarskih sportskih udruženja su programi Planinarskog društva “Preslap”, koje finansijski podržava Grad Niš. Nisu to, ovoga puta, najveći sportski poduhvati, kakve na najvišim vrhovima sveta ostvaruju članovi Planinarskog društva “Preslap”, već planinarsko-rekreativno-edukativne akcije u okolini Niša, na terenu, sasvim