PočetnaPosts Tagged "poljoprivreda" (Page 23)

poljoprivreda Tag

   Октомври е най-натовареният месец за растениевъдите, тъй като трябва да се постараят навреме да приберат царевицата и да подготвят нивите за сеитба на пшеница. Приключва беритбата на някои градинарски култури, а достатъчно работа имат овощарите и лозарите. Осигурява се и спокойно зимуване на пчелните

   Септември е един от най-натоварените месеци за лозарите, тъй като започва гроздоберът. Узряват късните сортове ябълки и круши. През целия месец върви предсеитбената подготовка на почвата, а достатъчно работа имат и градинарите. Пчеларите подготвят пчелните семейства за зимуване.    Растениевъдство    Царевицата се намира в последния

   Времето през август е сухо и горещо. Заради това селскостопанските култури се нуждаят от поливане. В зеленчуковата градина се прибират повечето плодове. За беритба пристигат и най-ранните сортове грозде, а пчелните семейства полека се подготвят за зимуване.    Растениевъдство    Жътвата на житните култури е приключила

   Na oglasnoj tabli opštine Dimitrovgrad objavljeni su rezultati konkursa o dodeli podsticajnih sredstava u cilju realizacije mera „Investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava“. Konkurs je realizovan na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Dimitrovgrad za 2016. godinu.  

   Юли е месецът на жътвената кампания, тъй като се прибира реколтата от пшеница и ечемика. Достатъчно работа имат и градинарите, които прибират ранните зеленчуци, a започва и беритбата на малините.    Растениевъдство    Царевицата влиза във фазата цъвтеж, посевите се наблюдават и защитават от телените червеи