PočetnaPosts Tagged "procedure"

procedure Tag

От кандидатите за българско гражданство да не се изисква удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски. Това предвиждат промените, предложени от Министерство на правосъдието на Р. България в Наредба