a
PočetnaPosts Tagged "Projektno finansiranje"

Projektno finansiranje Tag

"Zakonom treba propisati minimalan iznos koji lokalne samopurave moraju da izdvajaju za projektno sufinansiranje medija, baš kao što je zakonom garantovano finansiranje političkih stranaka“, rekao je generalni sekretar Udruženja novinara Srbije (UNS) Nino Brajović u intervjuu za treći broj časopisa za lokalnu samoupravu „Naše mesto“. Govoreći

Kako je raspodeljen novac iz budžeta za sufinansiranje medijskih sadržaja, od vikenda možete naći u javnoj bazi projektnog sufinansiranja. Udruženje novinara Srbije (UNS) pokrenulo je sajt www.finansiranjemedija.rs sa pretraživim dokumentima i podacima o budžetskom sufinansiranju medijskih projekata na svim nivoima vlasti. Pretraživi su podaci i dokumenta od 2015. godine,