a
HomePosts Tagged "ruralni razvoj"

ruralni razvoj Tag

   В македонския крайграничен град Крива Паланка се проведе втората среща на Постоянната работна група за Регионално развитие на селските райони в Югоисточна Европа (SWG) на трансграничния район „Пчиня”, в която участваха представители на тази организация от Сърбия, Македония и България.    Босилеградска община представляваха Раде

   В Босилеград се проведе първата среща на Постоянната работна група за Регионално развитие на селските райони в Югоисточна Европа (SWG) на трансграничния район „Пчиня”, в която участваха представители на тази организация от Сърбия, Македония и България. На срещата бе представен концепт за развитие на