a
HomePosts Tagged "sednica" (Page 18)

sednica Tag

   Комисията за образование към Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия даде позитивно мнение за още 4 учебника на български език. Това каза пред портал „Фар“ Снежана Симеонов, председателка на комисията за образование и добави, че става дума за учебници по математика, биология

   На 18 март в помещенията на Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Димитровград, Комисията за образование при Националния съвет на българското национално малцинство, провела заседание, на което дала позитивно мнение за първите преведени учебници за първи клас на ОУ: „Математика“ , „Околен свят“ и „Мисленка“ . Учебникът