PočetnaPosts Tagged "Selo Bistar"

Selo Bistar Tag

Община Босилеград отдели 300 000 динара за купуване на ламарина с която е препокрит училищният стол при подведомственото основно училище в с. Бистър. Строителните работи са реализирали заети в публичното предприятие „Дирекция за строителни площи и пътища“ и работещите в Спортното дружество „Младост“. Те бяха придружавани

Село Бистър се намира в южната част на босилеградска община, разположено в котловина и обиколено с хълмове, по които се намират имотите на живеещите в това селище. През селото тече Тлъминската река, десен приток на река Драговищица. В самото село в реката се влива и