PočetnaPosts Tagged "Stručna škola za obradu kamena"

Stručna škola za obradu kamena Tag

Професионална гимназия по каменообработване в с. Кунино или Каменоделно училище, обл. Враца е единствено по рода си училище на Балканите и едно от двете такива уникални в Европа. Училището с създадено с държавен указ от 1920 г. с идеята “за осъвременяване на каменоделието”, според нуждата