PočetnaPosts Tagged "uloga obrazovanja"

uloga obrazovanja Tag

   Българските официални институции, преди всичко Външното министерство на Република България трябва ясно да поставят като условие спазване на конституционно загарантираните права на българското малцинство в Сърбия, включително правото на образование, информиране, служебна употреба на майчин език, преди откриване на Глава 23 в процеса на

   БТА и регионалният Пресклуб на БТА в Босилеград, в партньорство със сдружение „Глас“, на 14 юли (четвъртък) организират кръгла маса на тема „Ролята на образованието за опазването на българската идентичност – проблеми и възможности в образователния процес на българите в Сърбия. По време на