a
HomePosts Tagged "Zabrđe"

Zabrđe Tag

   Смиловци је много старо село. По старо и од името си и од христјанството и од Славјаните  који  денска у њега живеју. Мођилете по Стубел и Србину бару, које су са поди језерото и таја у Царину, Кацарицу или нади Видрал (зависи кој ђу