PočetnaPosts Tagged "Željuša" (Page 14)

Željuša Tag

   От много години жителите на Желюша мечтаят да се издигне църква, която ще представлява духовно съкровище на най-голямото село в община Димитровград. Заслуга за построяването на новия храм посветен на празника Възнесение Господне (Свети Спас) имат предпримечиви хора от Желюша, които сформираха Църковен съвет,