Program stručnog usavršavanja nastavnika

   U Gimnaziji “Sveti Kirilo i Metodije” u Dimitrovgradu proteklog vikenda održan je dvodnevni akreditovan seminar za nastavnike pod nazivom “Metode i oblici efikasne nastave i učenja – bazični nivo”. Seminar se realizuje za oblast “Opšta pitanja nastave”, a obezbeđuje razvijanje kompetencija za proučavanje i učenje i prioritetan je za oblast jačanja profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem.

   U okviru seminara realizovane su sledeće teme: kreiranje podsticajne klime za učenje i saznavanje u nastavi, problemski orijentisana nastava i učenje putem otkrića, modeli diferenciranog rada u nastavi, grupni rad, partnerski rad i kooperativno učenje, razvijanje kompetencija razumevanja i zaključivanja kod učenika.

   Autori seminara su prof. dr Radovan Antonijević, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (odeljenje za pedagogiju i andragogiju), koji je i realizator seminara, kao i Nataša Nikolić, saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Seminaru je prisustvovalo 30 profesora.

Snežana Simeonov

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.