От печат излезе монографията „130 години основно училище в Иваново“

   С финансова подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и моралната подкрепа на Посолството на Република България в Белград от печат излезе монографията „130 години основно училище в  Иваново“. Оригиналното в монографията е това, че тя е триезична. Основното училище в Иваново е единственото място в Банат, където наред със сръбския език се изучават и езиците на националните малцинства в селото – български и унгарски. Самата монография представлява един труд, който според съдържанието се опитва да кореспондира със съответния жанр.  В нея с хронологична последователност е представена историята на основното училище още от неговото създаване, както и трансформациите, които е претърпяло по времето на Австро-Унгария, Югославия и Сърбия. Представени са спомени на бивши и сегашни директори, учители и ученици, както и на жители от селото.

   Основната част на монографията е обработена от бившия учител в училището Аугустин Калапиш, който с изключителен ентусиазъм е събирал документалната част от архиви и исторически музеи.

   Специално място в монографията заема обучението по български език, което след 50-годишно прекъсване, бива възстановено през 2004 г. От 2007 година в основното училище в Иваново българският език и култура се изучава като задължителен избираем предмет. Учениците от основното училище в селото имат възможност да избират между български и унгарски, естествено предлагат се и други изборни предмети за децата, които нямат малцинствено потекло.

   В юбилейната монография са поместени и почти всички моменти, свързани с пътувания на учениците от българските паралелки до България, и бройни съпътстващи ги събития.

   Село Иваново е малко, но има богата историческа палитра, емоционални и темпераментни хора, които държат на традицията и фолклора.

Източник: Ново Братство (автор Огнян Б. Цветков)

Фото: osmosapijadeivanovo.weebly.com

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.