Nebojša Ivanov: Regionalna deponija poslovala van kontrole

   U prostorijama Regionalne deponije Pirot juče je održan sastanak novog direktora Nebojše Ivanova sa čelnicima opština Pirotskog okruga kako bi se napravio presek stanja i trasirali dalji pravci razvoja Regionalne deponije.

   Novi v.d. direktora Regionalne deponije Nebojša Ivanov kazao je da je cilj sastanka analiza i presek stanja, kako bi predsednici opština i gradonačelnik Pirota, kao osnivači, dobili kvalitetne informacije o poslovanju Deponije.

   “Regionalna deponija je sama po sebi izuzetno kvalitetan projekat koji je Pirot i čitav region pozicionirao kao važnu tačku na ekološkoj mapi Srbije. Sagledavajući poslovanje u prethodnom periodu, ja kao odgovoran čovek moram da kažem da je Regionalna deponija poslovala izvan kontrole osnivača, pre svega grada Pirota i opština Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica, izvan svih zakonskih propisa koji tretiraju rad javnih preduzeća, u sukobu sa Nadzornim odborom i bez kontrole Nadzornog odbora, bez kontrole osnivača, bez usvojenog programa poslovanja za 2015. i 2016. godinu, bez usvojenog izveštaja o poslovanju u 2014. godinu, što je dovelo do mnogih problema. Mi danas imamo situaciju da, zbog takvog načina poslovanja, imamo značajnu materijalnu i finansijsku štetu u pogledu otvaranja pojedinih investicija, koje nisu zatvorene, u delu finansijskog poslovanja deponije, nenaplaćenih potraživanja. Takođe, u tehnološko-tehničkom smislu deponija nije kvalitetno održavana i sada moramo da preuzmemo brojne aktivnosti da poboljšamo poslovanje deponije. Takođe, što je veoma važno, nije otvorena perspektiva za dalje proširenje kapaciteta za poslovanje deponije, a to je pre svega izgradnja trećeg tela deponije i druge aktivnosti koje planiramo tokom 2017. godine da realizujemo” – kazao je direktor Ivanov.

169

   On je dodao da je posle 19. septembra i njegovog imenovanja od strane Skupštine grada Pirota na mesto v.d. direktora Regionalne deponije,  uspostavljena komunikacija koja sve probleme treba da reši i koja omogućava kvalitetno donošenje odluka.

   “Današnje prisustvo svih predsednika opština, osim predsednika opštine Babušnica, koji nije prisutan iz opravdanih razloga, znak je i signal da smo na dobrom putu. Već smo se dogovorili da početkom decembra tema bude Plan za poslovanje deponije za 2017. ali i naredne godine” – kazao je direktor Ivanov.

170

   Gradonačelnik Pirota mr Vladan Vasić izrazio je zadovoljstvo zbog sastanka.

   “Grad Pirot, kad je uvideo nepravilnosti u poslovanju Regionalne deponije pre dve i po godine, smenio je tadašnjeg direktora. Mislim da politika treba da bude isključena u daljem radu, s obzirom da je od početka izgradnje do otvaranja i do skoro politika nažalost pratila rad deponije. Mislim da je ključ daljeg delovanja izmena osnivačkih ugovora. Mislim da ćemo naići na saglasnost ostalih opština. Ideja je da maksimum odlučivanja prenesemo na Nadzorni odbor, gde će biti uvažena svaka opština pojedinačno, a da ključne stvari bude u nadležnosti Skupštine grada Pirota i na taj način će deponija postati mnogo funkcionalnija. Ono što je veoma bitno da je Deponija, zbog toga što manje-više ima monopol, imamo ogromne količine otpada u regionu, ali i zbog izgradnje Tigar tajersa, ipak pozitivno poslovala, uprkos greškama u upravljanju od strane tadašnjeg direktora. U narednom periodu insistiraćemo da ona još bolje radi, da se tehnološka ispravnost čitavog objekta postavi na pravi način i da imamo planove kako širiti deponiju dalje” – kazao je gradonačelnik Vasić.

Izvor i foto: Pirotske vesti

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар